תחרות קידוד בינה מלאכותית למשחק צ'ומפ


שחקו מול המחשב לדוגמא:

משחקי התחרות

השלב הראשון
השלב השני
השלב השלישי
סיכום חצי הגמר

גמר

השלב הראשון
השלב השני
השלב השלישי
תוצאות הגמר