תוצאות הסיבוב השלישי


Nathan
Guni
Guni
Hadar
Hadar
Nathan