סיכום שלב חצי הגמר


Nathan 18
Guni 17
Hadar 15
Ron 14
Arbel 14
Eyal 12
Orit 9
Itay 9
Avi 9
Roy C 8
Roy J 6
Edan 6
Yahli 0
Ohad 0
Maor 0