תוצאות הסיבוב השני


Arbel
Ohad
Ohad
Nathan
Nathan
Roy C
Roy C
Roy J
Roy J
Avi
Avi
Yahli
Yahli
Guni
Guni
Ron
Ron
Eyal
Eyal
Hadar
Hadar
Orit
Orit
Edan
Edan
Maor
Maor
Itay
Itay
Arbel