בחרו את הסתברויות בעיטת הפנדל שלכם


בחרו באיזה סיכוי לבעוט שמאלהבחרו באיזה סיכוי לבעוט למרכזהסיכוי לבעוט ימינה הוא