בחרו מספר שקלים מ0 עד 100 להציע לשחקן השני.

אם השחקן השני יאשר את הסכום הוא יקבל אותו, ואתם תקבלו את השארית מ100.

אם השחקן השני יסרב, שניכם לא תקבלו מאומה.