בחרו עיר, מקום בעיר, שעה וצבע

כל בחירה שתהיה זהה לבחירת הרוב תקבל נקודה